Ius est ars boni et aequi
– Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

 

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

Adwokat Leszek Kudrycki

Prawnicy z białostockiej Kancelarii Adwokackiej specjalizują się w doradztwie prawnym i  kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz usługach i poradach prawnych dla osób indywidualnych.

Dziedziny prawa, w których Kancelaria Prawna oferuje pomoc, obejmują: udzielanie porad prawnych, analizy umów
i dokumentów, sporządzanie opinii prawnych
 oraz 
reprezentowanie Klienta przed sądem i organami administracyjnymi.

Z Kancelarią stale współpracują:

*Adwokat prof. dr hab. Piotr Kruszyński
z Biura Kancelarii Adwokackiej
ul. Hoża 34 lok.2, Warszawa
Tel.: (22) 621 95 41
Fax.: (22) 621 95 63
*Adwokat Marcin Borys
Tel. kom.: 604 538 293
*aplikant adwokacki Rafał Gulko
Tel.: 608 351 997

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię Adwokacką adw. Leszek Kudrycki:

doradztwo prawne z zakresu
prawa cywilnego

 • * posiadanie i ochrona posiadania
 • * własność i ochrona własności
 • * zasiedzenie nieruchomości
 • * współwłasność
 • * zarząd rzeczą wspólną
 • * zniesienie współwłasności
 • * podziały quod usum
 • * ochrona własności
 • * użytkowanie wieczyste
 • * użytkowanie, służebności
 • * zastaw, hipoteka, zobowiązania
 • * spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • * prawo spadkowe: spadki, majątek

pomoc prawna z zakresu prawa pracy

 • * kodeks pracy
 • * prawa pracowników
 • * prawa pracodawców
 • * umowa o pracę, o dzieło, zlecenia
 • * pokrewne usługi prawne

doradztwo z zakresu prawa administracyjnego

 • * porady prawne
 • * sporządzanie pism urzędowych i procesowych
 • * sporządzanie podań i wniosków
 • * pokrewne usługi prawne

O naszej Kancelarii Prawnej:

Kancelarią kieruje Adwokat Leszek Kudrycki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik od 1975 r. był aplikantem sądowym białostockiego Sądu Wojewódzkiego. Od 1977 r. pełnił funkcję asesora sądowego, a następnie sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Od 1983 r. pracował jako radca prawny.

Adwokat od 1985 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku.

doradztwo z zakresu prawa celnego

 • * reprezentowanie Klientów przed organami celnymi
 • * doradztwo przy wyborze procedur celnych
  i w sposobie prowadzenia na unijny obszar celny
  towarów pochodzących z krajów trzecich

zakresu prawa gospodarczego

 • * sporządzanie umów
 • * prowadzenie negocjacji
 • * zakładanie spółek handlowych
 • * prowadzenie spraw sądowych
 • * reprezentacja przed sądami wszystkich instancji oraz
  przed Sądem Najwyższym
 • * obsługa i pomoc prawna w zakresie prowadzenia,
  zamykania lub likwidacji działalności gospodarczej
 • * pokrewne usługi prawne

doradztwo z zakresu prawa karnego

 • * obrona przedsiębiorców, analizy prawne
 • * reprezentowanie w sprawach karnych
 • * dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu
  karnym
 • * sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • * występowanie adwokata w charakterze obrońcy,
  pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli
  prywatnych we wszystkich stadiach postępowania
  karnego
 • * pokrewne usługi prawne

Kontakt z Adwokatem w Białymstoku:

Kancelaria Adwokacka Adwokata Leszka Kudryckiego jest do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00
Kontakt z Kancelarią pod numerami telefonów:
602 340 625 lub (85) 732 78 95

Równie skutecznie mogą Państwo skontaktować się
z prawnikiem również mailowo oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem obsługi prawnej w Białymstoku!